Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

02.09.2020 16.30 stretnutie s rodičmi tried U, V, 9.J, M, 5.T (vo svojich učebniach, bez detí)
02.09.2020 10.00 otvorenie školského roka pre 1. ročník SZŠ Ideas v jedálni, následne stretnutie s rodičmi 1.Ideas v jedálni, 2.Elfs v učebni A (10.30), 3.Rays v učebni B, 4.Words v učebni C
02.09.2020 16.00 otvorenie šk. roka pre 1. Gems v jedálni, následne stretnutie s rodičmi v jedálni
02.09.2020 17.00 stretnutie s rodičmi tried 6.P, F, Z, O (vo svojich učebniach, bez detí)
02.09.2020 16.30 otvorenie nového školského roka pre prímu Hikers v jedálni, následne stretnutie s rodičmi v jedálni
07.09 - 09.09.2020 projektové hodiny v rozvrhu ABCDSGU
08.09.2020 ISCED III - stretnutie s rodičmi tried CDSABKN online
11.09.2020 P.E.E.P. online meeting
do 16.09.2020 voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
18.09.2020 P.E.E.P. online meeting
21.09.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3 + triedni ISCED 1, následne školenie TEAMS (ISCED 2, 3)
od 24.09.2020 plávanie 1.I, 2.E, plávanie FP, korčuľovanie THFP
28.09.2020 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK, školenie TEAMS ISCED 1
do 30.09.2020 triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020 podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020 __________OKTÓBER__________
05.10.2020 15.00 MZ 1.stupeň
05.10 - 09.10.2020 konferencia Empathy
do 09.10.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
do 09.10.2020 1. priebežné testy – KNABCDSGU
12.10.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020 STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020 CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020 príprava prezentácií ABCDSGU
26.10 - 28.10.2020 prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020 Halloween T,H
30.10.2020 jesenné prázdniny
00.11.2020 __________NOVEMBER_________
02.11.2020 15.00 MZ 1.stupeň
02.11.2020 jesenné prázdniny
04.11.2020 AB odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
05.11.2020 1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
06.11.2020 jesenné prázdniny
do 06.11.2020 Olympiáda Sj školské kolo
09.11.2020 1. štvrťročný test SJ – 9.J,V,Z,M
09.11.2020 jesenné prázdniny
do 09.11.2020 odovzdať písomné hodnotenie projektov CDSUG (+% do eŽK)
do 16.11.2020 odovzdať písomné hodnotenie projektov AB (+% do eŽK)
19.11.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 19.11.2020 školské kolo Aj olympiády
do 21.11.2020 školské kolo Nj olympiády
24.11.2020 STRETNUTIE S RODIČMI H, Z + projekt Sj H (EvaD) - pódium, projekt Aj: Z (Nyall, PeťaK) - študovňa
25.11.2020 školské kolo Shakespearov pamätník
26.11.2020 DOD 1.ročník SZŠ
do 27.11.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
do 27.11.2020 2. priebežné testy – KNABCDSGU
00.12.2020 __________DECEMBER_________
01.12.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,F,O,M,V + Sj 9.J (Vilo) - študovňa
02.12.2020 DOD 1.ročník SZŠ
od 02.12.2020 záverečné skúšky – KNABCDSGU
do 07.12.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) KNABCDSGU
od 07.12.2020 záverečné testy – KNAB
08.12.2020 Shakespearov pamätník (Zuzka, Lucas) – Zichyho palác
11.12.2020 Vianočná akadémia
od 14.12.2020 záverečné testy – CDSGU
22.12.2020 Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG,2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2020 vianočné prázdniny
00.01.2021 __________JANUÁR___________
do 07.01.2021 vianočné prázdniny
08.01.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV, riaditeľské voľno pre študentov
do 11.01.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.J,V,Z,M
12.01 - 22.01.2021 záverečné testy KNABCDSGU
13.01.2021 DOD 1.ročník SZŠ
14.01.2021 2. štvrťročný test M– 9.J,V,Z,M
15.01.2021 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
18.01.2021 2. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
22.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED1
26.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED2
28.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED3
29.01.2021 vysvedčenie
00.02.2021 __________FEBRUÁR__________
03.02.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné - online 16:00
04.02.2021 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
07.02 - 12.02.2021 lyžiarsky kurz JV (Vilo), Chopok - ZRUŠENÉ
14.02 - 19.02.2021 lyžiarsky kurz MZ (Števo), Lomnica - ZRUŠENÉ
21.02 - 26.02.2021 lyžiarsky kurz GU (Dano), Chopok - ZRUŠENÉ
22.02.2021 15.00 MZ 1.stupeň
00.03.2021 __________MAREC____________
01.03 - 05.03.2021 jarné prázdniny
08.03.2021 15.00 – stretnutie triednych (ISCED2 Hanka, ISCED3 Dada)
09.03.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné - online 16:00
15.03.2021 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
16.03.2021 NK maturitné písomky EČ,PFIČ SJ - ZRUŠENÉ
17.03.2021 NK maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ - ZRUŠENÉ
18.03.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
18.03.2021 NK maturitné písomky EČ M - ZRUŠENÉ
do 19.03.2021 1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 19.03.2021 pripraviť pozvánky na rodičko
22.03.2021 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
23.03.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,6.P,9.J,F,O,Z,M,V + projekt Aj: F (MiroR, EvaD) – pódium, Sj: V (MiroH) - študovňa
24.03.2021 Testovanie 9 – 9.J, V - PRESUNUTÉ na 9.6.2021
25.03.2021 Mladý novinár ISCED3 – kvinta,sexta - ZRUŠENÉ
31.03.2021 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
00.04.2021 __________APRÍL____________
01.04 - 06.04.2021 veľkonočné prázdniny
08.04 - 12.04.2021 maturitné písomky – náhradný termín - ZRUŠENÉ
08.04.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné - online 16:00
od 08.04.2021 záverečné testy NK
09.04 - 14.04.2021 Lindau JV - ZRUŠENÉ
13.04.2021 STRETNUTIE S RODIČMI H, 5.T + projekt Aj: H (EvaD, Nyall) - pódium, Aj 5.T (Petra,Mišo,Nyall) - pódium
14.04.2021 Testovanie 9 – náhradný termín - PRESUNUTÉ na 24.6.2021
15.04.2021 1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
19.04.2021 1. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
19.04.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
21.04.2021 Zápis prvákov - online
do 23.04.2021 Goetheho pamätník ISCED2
26.04.2021 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň, 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
00.05.2021 __________MÁJ______________
od 03.05.2021 záverečné skúšky – ABCDSGU
03.05.2021 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.5.2021)
06.05.2021 klasifikačná konferencia NK
do 06.05.2021 záverečné testy NK
06.05.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 07.05.2021 2. priebežné testy – ABCDSGU
do 07.05.2021 pripraviť pozvánky na rodičko
10.05.2021 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.5.2021)
11.05.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V
14.05.2021 rozlúčka s NK
17.05 - 21.05.2021 akademický týždeň NK
19.05.2021 Testovanie 5 - ZRUŠENÉ
do 21.05.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – ABCDSGU
24.05 - 26.05.2021 maturity NK 2. termín
od 24.05.2021 záverečné testy – AB
27.05.2021 slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení NK
od 28.05.2021 záverečné testy – CDSGU
00.06.2021 __________JÚN______________
01.06.2021 Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2021 záverečné testy – ABCDSGU
do 07.06.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.J,V,Z,M
09.06.2021 Testovanie 9 – 9.J, V
10.06.2021 2. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
14.06.2021 2. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
18.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED2
19.06 - 26.06.2021 Gallway Z
19.06 - 26.06.2021 Dublin Írsko M
21.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED3
22.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED1
22.06 - 25.06.2021 projektové hodiny CDSUGJV
24.06.2021 Testovanie 9 – náhradný termín – presunuté zo 14. 4. 2021
28.06 - 29.06.2021 výlety
30.06.2021 vysvedčenie

Dnes sa supluje za:

Eva Drozdová, Katarína Hricová, Michal Fedič,

Kalendár

do 06.05.2021
záverečné testy NK
06.05.2021
klasifikačná konferencia NK
06.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 07.05.2021
2. priebežné testy – ABCDSGU
do 07.05.2021
pripraviť pozvánky na rodičko
10.05.2021
PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.5.2021)
11.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V
14.05.2021
rozlúčka s NK
17.05 - 21.05.2021
akademický týždeň NK
19.05.2021
Testovanie 5 - ZRUŠENÉ
do 21.05.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – ABCDSGU
od 24.05.2021
záverečné testy – AB
24.05 - 26.05.2021
maturity NK 2. termín
27.05.2021
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení NK
od 28.05.2021
záverečné testy – CDSGU
00.06.2021
__________JÚN______________
01.06.2021
Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2021
záverečné testy – ABCDSGU