Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Kalendár na školský rok

02.09.2020 10.00 otvorenie školského roka pre 1. ročník SZŠ Ideas v jedálni, následne stretnutie s rodičmi 1.Ideas v jedálni, 2.Elfs v učebni A (10.30), 3.Rays v učebni B, 4.Words v učebni C
02.09.2020 16.30 stretnutie s rodičmi tried U, V, 9.J, M, 5.T (vo svojich učebniach, bez detí)
02.09.2020 16.30 otvorenie nového školského roka pre prímu Hikers v jedálni, následne stretnutie s rodičmi v jedálni
02.09.2020 17.00 stretnutie s rodičmi tried 6.P, F, Z, O (vo svojich učebniach, bez detí)
02.09.2020 16.00 otvorenie šk. roka pre 1. Gems v jedálni, následne stretnutie s rodičmi v jedálni
07.09 - 09.09.2020 projektové hodiny v rozvrhu ABCDSGU
08.09.2020 ISCED III - stretnutie s rodičmi tried CDSABKN online
11.09.2020 P.E.E.P. online meeting
do 16.09.2020 voľby hovorcov tried, poslať Evine emailom
18.09.2020 P.E.E.P. online meeting
21.09.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3 + triedni ISCED 1, následne školenie TEAMS (ISCED 2, 3)
od 24.09.2020 plávanie 1.I, 2.E, plávanie FP, korčuľovanie THFP
28.09.2020 15.00 STRETNUTIE vedúcich PK, školenie TEAMS ISCED 1
do 30.09.2020 odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020 podanie maturitnej prihlášky
do 30.09.2020 triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
00.10.2020 __________OKTÓBER__________
05.10.2020 15.00 MZ 1.stupeň
05.10 - 09.10.2020 konferencia Empathy
do 09.10.2020 1. priebežné testy – KNABCDSGU
do 09.10.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
12.10.2020 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020 STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020 CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020 príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020 Stužková N
26.10 - 28.10.2020 prezentácie projektov ABCDSGU
27.10.2020 Halloween T,H
29.10 - 30.10.2020 jesenné prázdniny
00.11.2020 __________NOVEMBER_________
02.11.2020 15.00 MZ 1.stupeň
04.11.2020 AB odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
04.11.2020 DOD 1.ročník SZŠ
05.11.2020 1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
do 06.11.2020 Olympiáda Sj školské kolo
do 09.11.2020 odovzdať písomné hodnotenie projektov CDSUG (+% do eŽK)
09.11.2020 1. štvrťročný test SJ – 9.J,V,Z,M
13.11.2020 stužková KNIGHTS
do 16.11.2020 odovzdať písomné hodnotenie projektov AB (+% do eŽK)
16.11.2020 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 19.11.2020 školské kolo Aj olympiády
19.11.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 21.11.2020 školské kolo Nj olympiády
24.11.2020 STRETNUTIE S RODIČMI H, Z + projekt Sj H (EvaD) - pódium, projekt Aj: Z (Nyall, PeťaK) - študovňa
25.11.2020 školské kolo Shakespearov pamätník
do 27.11.2020 2. priebežné testy – KNABCDSGU
do 27.11.2020 pripraviť pozvánky na rodičko
00.12.2020 __________DECEMBER_________
01.12.2020 DOD 1.ročník SZŠ
01.12.2020 STRETNUTIE S RODIČMI 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,F,O,M,V + Sj 9.J (Vilo) - študovňa
od 02.12.2020 záverečné skúšky – KNABCDSGU
od 07.12.2020 záverečné testy – KNAB
do 07.12.2020 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) KNABCDSGU
08.12.2020 Shakespearov pamätník (Zuzka, Lucas) – Zichyho palác
11.12.2020 Vianočná akadémia
od 14.12.2020 záverečné testy – CDSGU
22.12.2020 Vianočný turnaj – veľké G (Števo), vianočné besiedky – maléG,2stSZŠ (triedni)
od 23.12.2020 vianočné prázdniny
00.01.2021 __________JANUÁR___________
do 07.01.2021 vianočné prázdniny
08.01.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV, riaditeľské voľno pre študentov
do 11.01.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.J,V,Z,M
12.01 - 22.01.2021 záverečné testy KNABCDSGU
13.01.2021 DOD 1.ročník SZŠ
14.01.2021 2. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
15.01.2021 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED1
18.01.2021 2. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
22.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED1
25.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED2
26.01.2021 klasifikačná konferencia ISCED3
29.01.2021 vysvedčenie
00.02.2021 __________FEBRUÁR__________
01.02.2021 polročné prázdniny
03.02.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné (Hanka
04.02.2021 školské kolo Hviezdoslavov Kubín ISCED2,3
07.02 - 12.02.2021 lyžiarsky kurz JV (Vilo), Chopok
14.02 - 19.02.2021 lyžiarsky kurz MZ (Števo), Lomnica
21.02 - 26.02.2021 lyžiarsky kurz GU (Dano), Chopok
22.02.2021 15.00 MZ 1.stupeň
00.03.2021 __________MAREC____________
01.03 - 05.03.2021 jarné prázdniny
08.03.2021 15.00 – stretnutie vedúcich PK
09.03.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
15.03.2021 15.00 – STRETNUTIE UČITEĽOV
16.03.2021 NK maturitné písomky EČ,PFIČ SJ
17.03.2021 NK maturitné písomky EČ,PFIČ AJ, NJ
18.03.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
18.03.2021 NK maturitné písomky EČ M
do 19.03.2021 pripraviť pozvánky na rodičko
do 19.03.2021 1. priebežné testy – KNABCDSGU
22.03.2021 Matematický klokan – ISCED1, ISCED2
23.03.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,6.P,9.J,F,O,Z,M,V + projekt Aj: F (MiroR, EvaD) – pódium, Sj: V (MiroH) - študovňa
24.03.2021 Testovanie 9 – 9.J, V
25.03.2021 Mladý novinár ISCED3 – kvinta,sexta
31.03.2021 školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
00.04.2021 __________APRÍL____________
01.04 - 06.04.2021 veľkonočné prázdniny
od 08.04.2021 záverečné testy NK
08.04.2021 Deň otvorených dverí – príma 8ročné, 1.ročník 4ročné
08.04 - 12.04.2021 maturitné písomky – náhradný termín
09.04 - 14.04.2021 Lindau JV
13.04.2021 STRETNUTIE S RODIČMI H, 5.T + projekt Aj: H (EvaD, Nyall) - pódium, Aj 5.T (Petra,Mišo,Nyall) - pódium
14.04.2021 Testovanie 9 – náhradný termín
15.04.2021 1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
18.04.2021 klasifikačná konferencia ISCED2
19.04.2021 15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
19.04.2021 1. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
21.04.2021 Zápis prvákov
do 23.04.2021 Goetheho pamätník ISCED2
26.04.2021 15.00 MZ SZŠ 1.stupeň, 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
00.05.2021 __________MÁJ______________
od 03.05.2021 záverečné skúšky – ABCDSGU
do 06.05.2021 záverečné testy NK
06.05.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 07.05.2021 pripraviť pozvánky na rodičko
do 07.05.2021 2. priebežné testy – ABCDSGU
10.05.2021 klasifikačná konferencia NK
10.05.2021 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
11.05.2021 STRETNUTIE S RODIČMI 3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V
13.05.2021 PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné
14.05.2021 rozlúčka s NK
14.05 - 21.05.2021 akademický týždeň NK
19.05.2021 Testovanie 5
do 21.05.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – ABCDSGU
od 24.05.2021 záverečné testy – AB
24.05 - 26.05.2021 maturity NK 2. termín
27.05.2021 slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení NK
od 28.05.2021 záverečné testy – CDSGU
00.06.2021 __________JÚN______________
01.06 - 16.06.2021 záverečné testy – ABCDSGU
01.06.2021 Deň detí – ISCED2
do 07.06.2021 cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.J,V,Z,M
10.06.2021 2. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
14.06.2021 2. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
18.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED2
19.06 - 26.06.2021 Dublin Írsko M
19.06 - 26.06.2021 Gallway Z
21.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED3
22.06.2021 klasifikačná konferencia ISCED1
22.06 - 25.06.2021 projektové hodiny CDSUGJV
28.06 - 29.06.2021 výlety
30.06.2021 vysvedčenie

Dnes sa supluje za:

Eva Jahelková, Ján Žabka, Jana Šmahovská, Katarína Kučerová, Lucas Sprouse, Magdaléna Lederleitnerová, Terézia Hochelová,

Kalendár

od 24.09.2020
plávanie 1.I, 2.E, plávanie FP, korčuľovanie THFP
28.09.2020
15.00 STRETNUTIE vedúcich PK, školenie TEAMS ISCED 1
do 30.09.2020
triedni a konzultanti projektov ABCDSGU odovzdajú zoznam projektov Evine
do 30.09.2020
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – ABCDSGU
do 30.09.2020
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2020
__________OKTÓBER__________
05.10.2020
15.00 MZ 1.stupeň
05.10 - 09.10.2020
konferencia Empathy
do 09.10.2020
pripraviť pozvánky na rodičko
do 09.10.2020
1. priebežné testy – KNABCDSGU
12.10.2020
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
13.10.2020
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.K,N,3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V + projekt SJ: O (EvaB) - pódium, Aj 6.P (MiroR) – pódium, Aj M – (Peťa, Lucas) študovňa
do 19.10.2020
CDSGU odovzdať projekty + resumé
22.10 - 23.10.2020
príprava prezentácií ABCDSGU
24.10.2020
Stužková N