Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

.Študentská rada

priezvisko meno trieda e-mail www poznámka
1. Valentová Rebecca A rvalentova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
2. Škultéty Samuel Peter B sskultety (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
3. Kotianová Frederika Sofia C fkotianova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
4. Sýkora Róbert D rsykora (zavinac) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
5. Stručková Beáta H bstruckova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
6. Kružliaková Sarah K skruzliakova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
7. Mészáros Samuel L smeszaros (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
8. Huňorová Emma N ehunorova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
9. Durániková Dominika S dduranikova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - zástupca hovorcu triedy
10. Bartoň Daniel F dbarton (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
11. Melicherčík Matej Peter G mmelichercik (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
12. Vyrúbal Adam J avyrubal (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
13. Hlavačková Olivia M ohlavackova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
14. Salner Leon O lsalner (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
15. Vedejová Zuzana P zvedejova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
16. Brodňan Michal U mbrodnan (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
17. Sobôtková Simona V ssobotkova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
18. Mikus Peter Z pmikus (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - zástupca hovorcu triedy
19. Točková Barbora A btockova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
20. Buša Tomáš B tbusa (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
21. Obetko Tomáš C tobetko (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
22. Matúšová Zuzana D zmatusova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
23. Lichvárová Lucia H llichvarova (zavinac) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
24. Benko Tomáš K tbenko (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
25. Kollarová Zuzana L zkollarova (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
26. Pintér Filip N fpinter (zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
27. Sádovská Karolína S ksadovska(zavináč) 1sg.sk veľké g. - hovorca triedy
28. Knox Zoe F zknox (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
29. Jonaštík Matúš G mjonastik (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
30. Kočanová Helena J hkocanova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
31. Schostoková Alica M aschostokova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
32. Pavlíková Liana O lpavlikova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
33. Čengel Samuel P scengel (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
34. Halászová Petra U phalaszova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
35. Buocik Jonáš V jbuocik(zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy
36. Korošová Marina Z mkorosova (zavináč) 1sg.sk malé g. a SZŠ - hovorca triedy

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár