Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

.riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Bc. Barbora Adamková badamkova (zavináč) 1sg.sk
VS:340
2. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
3. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
4. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v Z
VS:001
5. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v E
VS:283
6. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
7. Martina Bodišová mbodisova (zavináč) 1sg.sk
VS:336
8. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
9. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v D
VS:014
10. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v G
VS:006
11. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v U
VS:007
12. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
13. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
14. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka podtriedna v L
VS:010
15. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v C
VS:011
16. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v P
VS:306
17. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
18. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v F
VS:208
19. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
20. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
21. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
22. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
23. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v N
VS:016
24. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v D
VS:042
25. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk
VS:309
26. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
27. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
28. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
29. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v C
VS:020
30. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
31. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
32. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
33. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
34. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v W
VS:321
35. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova
VS:026
36. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
37. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v A
VS:027
38. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
39. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
40. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
41. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
42. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
43. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
44. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
45. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
46. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
47. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
48. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v P
VS:250
49. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v V
VS:263
50. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika triedna v S
VS:253
51. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
52. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
53. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v F
VS:035
54. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
55. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk
VS:322
56. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v O
VS:288
57. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
58. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
59. Mgr. Jaroslav Výbošťok
VS:337
60. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v E
VS:265
61. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
62. Mária Šibalová externá
VS:334
63. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v Z
VS:043
64. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
65. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
66. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
67. Zuzana Šťastná zstatstna (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:338
68. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedny v K
VS:040
69. Mgr. Dagmara Ľahká dlahka (zavináč) 1sg.sk podtriedna v J
VS:339

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

22.11.2019
stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 27.11.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
28.11.2019
školské kolo Shakespearov pamätník
do 29.11.2019
2. priebežné testy – HLKNABCDS
00.12.2019
__________DECEMBER_________
03.12.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,8.J,F,O,Z,M,V,U + Aj: Z - pódium, Aj: O - pódium
04.12.2019
DOD 1.ročník SZŠ
od 04.12.2019
záverečné skúšky – HLKNABCDS
05.12.2019
Shakespearov pamätník
do 09.12.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNABCDS
od 09.12.2019
záverečné testy – HLKN
13.12.2019
Vianočná akadémia
od 17.12.2019
záverečné testy – ABCDS
20.12.2019
Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – maléG, 2st.SZŠ