Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

.riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v Z
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň podtriedna v E
VS:283
5. Mgr. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Mgr. Zuzana Brezovská zkochanova (zavináč) 1sg.sk
VS:299
7. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
8. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v D
VS:014
9. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v G
VS:006
10. Mgr. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v U
VS:007
11. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
12. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
13. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka podtriedna v L
VS:010
14. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v C
VS:011
15. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v P
VS:306
16. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
17. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda triedna v F
VS:208
18. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
19. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
20. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
21. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
22. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v N
VS:016
23. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v D
VS:042
24. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk
VS:309
25. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
26. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
27. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
28. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v C
VS:020
29. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
30. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
31. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
32. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
33. Bc. Magdaléna Lederleitnerová mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v W
VS:321
34. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova
VS:026
35. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
36. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v A
VS:027
37. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
38. Mgr. Liliana Matiašková lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
39. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
40. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
41. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
42. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
43. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
44. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
45. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
46. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v P
VS:250
47. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v V
VS:263
48. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika triedna v S
VS:253
49. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
50. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
51. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v F
VS:035
52. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
53. Mgr. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk
VS:322
54. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v O
VS:288
55. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
56. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
57. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v E
VS:265
58. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
59. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v Z
VS:043
60. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
61. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
62. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
63. Zuzana Šťastná zstastna (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:338
64. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedny v K
VS:040
65. Mgr. Dagmara Ľahká dlahka (zavináč) 1sg.sk podtriedna v J
VS:339

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár