Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Vedenie školy

riaditeľka školy
RNDr. Dana Jančinová
danajanc (zavináč) 1sg.sk

zástupcovia
Anna Cifrová
acifrova (zavináč) 1sg.sk
RNDr. Mária Smreková
marismre (zavináč) 1sg.sk

Učitelia

foto meno a priezvisko e-mail www predmety poznámka
1. Mgr. Eva Babejová ebabejova (zavináč) 1sg.sk triedna v O
VS:314
2. Mgr. Simona Baničová solvecka (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:285
3. Mgr. art. Ivica Baratková baratkova (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, dramatická výchova, hudobná výchova, výchova umením, výtvarná výchova podtriedna v O
VS:001
4. Mgr. Lucia Bašista Oriešková lorieskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:283
5. Barbora Bieliková bbielikova (zavináč) 1sg.sk triedna v R
VS:317
6. Martina Bodišová
VS:336
7. Martin Brezáni mbrezani (zavináč) 1sg.sk
VS:313
8. Mgr. Pavol Cesnak PhD. cesnak (zavináč) 1sg.sk umenie a kultúra, filozofia, výtvarná výchova
VS:005
9. PhDr. Viera Chytilová vchytilova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v K
VS:014
10. Anna Cifrová acifrova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk
VS:006
11. Eva Drozdová edrozdova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedna v C
VS:007
12. Mgr. Viera Dršková vdrskova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedna v W
VS:251
13. Nyall Frye nyall (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, telesná výchova
VS:054
14. Mgr. Andrea Gálová agalova (zavináč) 1sg.sk dejepis, občianska náuka triedna v E
VS:010
15. Mgr. Magdaléna Gemerová mkrchlikova(zavinač)1sg.sk etická výchova, slovenský jazyk a literatúra
VS:240
16. PhDr. Ivona Havelková ihavelkova (zavináč) 1sg.sk ruský jazyk, slovenský jazyk a literatúra podtriedna v I
VS:011
17. Mgr. Lucia Hitzingerova lhitzingerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v G
VS:306
18. Mgr. Terézia Hochelová thochelova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v N
VS:248
19. Mgr. Katarína Hricová khricova (zavináč) 1sg.sk chémia, prírodoveda podtriedna v J
VS:208
20. Mgr. Zuzana Hudáková PhD. zhudakova (zavináč) 1sg.sk matematika, prírodoveda
VS:045
21. Mgr. Miroslav Husák mhusak (zavináč) 1sg.sk fyzika, prírodoveda, telesná výchova triedny v V
VS:044
22. Mgr. Eva Jahelková ejahelkova (zavináč) 1sg.sk chémia triedna v A
VS:033
23. RNDr. Dana Jančinová danajanc (zavináč) 1sg.sk www fyzika
VS:015
24. Mgr. Zuzana Jankovičová zuzka (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, ruský jazyk podtriedna v V
VS:016
25. Mgr. Ľubica Joštová ljostova (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v S
VS:042
26. Mgr. Alžbeta Kadlečíková akadlecikova (zavináč) 1sg.sk triedna v Z
VS:309
27. PhDr. Kristína Kačaljaková PhD. kkacaljakova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:255
28. Monika Kakasová mkakasova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v P
VS:333
29. Mgr. Viliam Kerekeš vkerekes (zavináč) 1sg.sk www I. stupeň, geografia, telesná výchova triedny v J
VS:018
30. Mgr. Petra Knox pknox (zavináč) 1sg.sk triedny v M
VS:300
31. RNDr. Pavol Kubinec CSc. pkubinec (zavináč) 1sg.sk www fyzika, prírodoveda podtriedny v A
VS:020
32. Mgr. Peter Kučera kucera (zavináč) 1sg.sk informatika podtriedny v H
VS:021
33. Mgr. Katarína Kučerová kkucerova (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra triedna v H
VS:053
34. Mgr. Veronika Kytová vkytova (zavináč) 1sg.sk
VS:310
35. Mgr. Daniela Lahvičková dlahvickova (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk
VS:023
36. Bc. Magdaléna Lederleitnerova mlederleitnerova (zavináč) 1sg.sk podtriedny v W
VS:321
37. Mgr. Štefan Lomnitzer slomnitzer (zavináč) 1sg.sk telesná výchova podtriedny v N
VS:026
38. Mária Májeková externá
VS:334
39. Ing. Mgr. Anna Maňáková amanakova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň triedna v T
VS:278
40. Jozef Marek marek (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk, telesná výchova podtriedny v E
VS:027
41. Mgr. Ewa Marková ewa (zavináč) 1sg.sk nemecký jazyk podtriedna v B
VS:029
42. RNDr. Eva Mazáková emazakova (zavináč) 1sg.sk biológia, geografia, prírodoveda
VS:264
43. RNDr. Dagmar Môťovská dmotovska (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, etická výchova, informatika, matematika
VS:268
44. Mgr. Alžbeta Nosková anoskova (zavináč) 1sg.sk triedna v G
VS:295
45. Mgr. Lucia Ortutayová PhD. lortutayova (zavináč) 1sg.sk triedna v U
VS:294
46. Liliana Oršulová lorsulova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v R
VS:308
47. Mgr. Lukáš Petrík lpetrik (zavináč) 1sg.sk
VS:287
48. PhDr. Magdaléna Pešková magdalena (zavináč) 1sg.sk www seminár zo psychológie
VS:031
49. Mgr. Juraj Poljovka jpoljovka (zavináč) 1sg.sk
VS:316
50. Mgr. Daniel Pollák pollak (zavináč) 1sg.sk biológia, telesná výchova triedny v L
VS:032
51. PaedDr. Miroslav Rapant mrapant (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk, I. stupeň triedny v D
VS:250
52. Mgr. Drahoslava Rapantová drapantova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň, telesná výchova podtriedna v L
VS:263
53. Martin Rarogiewicz
VS:335
54. Mgr. Agáta Rarogiewiczová agata (zavináč) 1sg.sk informatika, matematika podtriedna v Z
VS:253
55. Joshua Ruggiero josh (zavináč) 1sg.sk www anglický jazyk triedny v K
VS:226
56. RNDr. Mária Smreková marismre (zavináč) 1sg.sk chémia
VS:034
57. Mgr. Marta Soľáková msolakova (zavináč) 1sg.sk matematika podtriedna v U
VS:035
58. Lucas Sprouse lucas (zavináč) 1sg.sk podtriedny v M
VS:315
59. Simona Stanová sstanova (zavináč) 1sg.sk podtriedna v T
VS:322
60. Mgr. Michal Torma mtorma (zavináč) 1sg.sk anglický jazyk podtriedny v D
VS:288
61. PaedDr. Barbora Ulrichová bulrichova(zavináč) 1sg.sk dejepis, etická výchova triedna v B
VS:252
62. Mgr. Petra Vráblová plibova (zavináč) 1sg.sk
VS:297
63. Mgr. Jaroslav Výbošťok
VS:337
64. Mgr. Vladimír Záškvara vzaskvara (zavináč) 1sg.sk I. stupeň triedny v P
VS:265
65. Ľuboš Zaťko lzatko (zavináč) 1sg.sk
VS:320
66. Mgr. Jana Šmahovská jsmahovska (zavináč) 1sg.sk matematika triedna v C
VS:043
67. Mgr. Silvia Štěpánková sstepankova (zavinac) 1sg.sk I. stupeň
VS:276
68. Mgr. Lucia Štofirová lmacugova (zavináč) 1sg.sk I. stupeň
VS:284
69. Mgr. Jana Šutriepková jsutriepkova (zavináč) 1sg.sk biológia, chémia podtriedna v S
VS:057
70. Zuzana Šťastná zstatstna (zavináč) 1sg.sk
VS:338
71. PaedDr. Ján Žabka zabco (zavináč) 1sg.sk matematika triedny v I
VS:040

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Dagmar Môťovská, Lukáš Petrík, Zuzana Jankovičová, Ľubica Joštová,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.

Kalendár

20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 27.05.2019
maturity 2. termín
od 28.05.2019
záverečné testy – KNAB
31.05.2019
Deň detí - ISCED2
00.06.2019
__________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019
záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019
2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1