Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Klub učiteľov informatiky

Vzdelávanie učiteľov informatiky stredných a základných škôl v SR v programovaní a v metodike vyučovania programovania v jazyku Python

Projekt podporili Nadácia Eset a Nadácia Orange.
Zrealizované školenia pre učiteľov informatiky v rôznych regiónoch SR:

1. - 2. 12. 2017 - Žilina
23. - 24. 2. 2018 - Nitra
5. - 6. 3. 2018 - Košice
7. - 8. 3. 2018 - Košice
23. - 24. 3. 2018 - Žilina
13. - 14. 4. 2018 - Zvolen
27. - 28. 4. 2018 - Žilina
25. - 26. 5. 2018 - Košice

Cieľom projektu bolo vzdelávanie učiteľov informatiky ZŠ a SŠ o metodike vyučovania programovania v jazyku Python, základoch programovania v jazyku Python a metodike a didaktických postupoch prípravy študentov na maturitu z informatiky. Klubu učiteľov informatiky na 1. súkromnom gymnáziu v Bratislave sa v projekte podarilo splniť stanovené ciele. Zrealizoval 8 dvojdňových školení v rozsahu 12 vyučovacích hodín pre učiteľov informatiky v regionálnom školstve v rôznych častiach SR. Účasť na školení bola pre učiteľov bezplatná. Školenia absolvovalo 147 učiteľov. Jazyk Python, ale aj ich metodika sa stretli s pozitívnou odozvou u učiteľov. Väčšina učiteľov plánuje získané poznatky a námety uviesť do praxe a učiť žiakov jazyk Python. Vďaka projektu sa podarilo na niektorých školách inovovať obsah vzdelávania predmetu informatika a niektoré školy túto inováciu plánujú v najbližšom období. Finančné prostriedky boli použité na cestovné a ubytovacie náklady lektora.

Kontakt:
Mgr. Peter Kučera (itklub@1sg.sk)
facebook: https://www.facebook.com/groups/417398988366925/

Dnes sa supluje za:

Eva Drozdová, Katarína Hricová, Michal Fedič,

Kalendár

do 06.05.2021
záverečné testy NK
06.05.2021
klasifikačná konferencia NK
06.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
do 07.05.2021
2. priebežné testy – ABCDSGU
do 07.05.2021
pripraviť pozvánky na rodičko
10.05.2021
PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.5.2021)
11.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V
14.05.2021
rozlúčka s NK
17.05 - 21.05.2021
akademický týždeň NK
19.05.2021
Testovanie 5 - ZRUŠENÉ
do 21.05.2021
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) – ABCDSGU
od 24.05.2021
záverečné testy – AB
24.05 - 26.05.2021
maturity NK 2. termín
27.05.2021
slávnostné odovzdávania maturitných vysvedčení NK
od 28.05.2021
záverečné testy – CDSGU
00.06.2021
__________JÚN______________
01.06.2021
Deň detí – ISCED2
01.06 - 16.06.2021
záverečné testy – ABCDSGU