Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         18.09.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
3.hod. - F+Ivica-proj.hodina v F+ MiroR.
5.hod. - F+KatkaH - Prír. v inf1
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 9.G (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
1 U (Štud -> 110) Ewa Marková NJ - zmena učebne
2 1.D Viera Chytilová SJ Ivona Havelková
3 1.D Ľubica Joštová M->B Jana Šutriepková
3 3.W Viera Dršková SJ Magdaléna Lederleitnerová
3 L (Štud -> Konf) Zuzana Jankovičová RJ - zmena učebne
3 N, 3.K (3.K) Viera Chytilová sSJ Eva Drozdová práca na projektoch
3 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
4 4.H (Štud -> Inf.1) Zuzana Jankovičová RJ - zmena učebne
4 N, 3.K (3.K) Viera Chytilová sSJ Nyall Frye samostatná práca na projektoch
4 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
5 L (tv.1) Lucia Ortutayová TV Daniel Pollák
6 3.W Viera Dršková DV-VV Magdaléna Lederleitnerová
6 O (tv.1) Lucia Ortutayová TV Štefan Lomnitzer
7 3.W Viera Dršková DV-VV Magdaléna Lederleitnerová
7 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
8 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
8 Z Lucia Ortutayová TV Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

01.06 - 16.06.2020
záverečné testy – KNABCDS
01.06.2020
Deň detí – ISCED2 - zrušené
do 07.06.2020
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020
2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V - zrušené
15.06.2020
2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V - zrušené
18.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 28.06.2020
Gallway Z - posunuté na jeseň
20.06 - 28.06.2020
Dublin Írsko M - posunuté na jeseň
22.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2020
výlety - zrušené
30.06.2020
vysvedčenie