Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         18.09.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
3.hod. - F+Ivica-proj.hodina v F+ MiroR.
5.hod. - F+KatkaH - Prír. v inf1
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 9.G (tv.1) Drahoslava Rapantová TV Štefan Lomnitzer
1 U (Štud -> 110) Ewa Marková NJ - zmena učebne
2 1.D Viera Chytilová SJ Ivona Havelková
3 1.D Ľubica Joštová M->B Jana Šutriepková
3 3.W Viera Dršková SJ Magdaléna Lederleitnerová
3 L (Štud -> Konf) Zuzana Jankovičová RJ - zmena učebne
3 N, 3.K (3.K) Viera Chytilová sSJ Eva Drozdová práca na projektoch
3 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
4 4.H (Štud -> Inf.1) Zuzana Jankovičová RJ - zmena učebne
4 N, 3.K (3.K) Viera Chytilová sSJ Nyall Frye samostatná práca na projektoch
4 Sup Ján Žabka .ved Odpadlo
5 L (tv.1) Lucia Ortutayová TV Daniel Pollák
6 3.W Viera Dršková DV-VV Magdaléna Lederleitnerová
6 O (tv.1) Lucia Ortutayová TV Štefan Lomnitzer
7 3.W Viera Dršková DV-VV Magdaléna Lederleitnerová
7 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
8 Sup Ján Žabka .roz Odpadlo
8 Z Lucia Ortutayová TV Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Lucia Bašista Oriešková, Nyall Frye,

Kalendár

22.10 - 23.10.2019
príprava prezentácií KNABCDS
24.10 - 28.10.2019
prezentácie projektov KNABCDS
24.10.2019
Halloween PFO
25.10.2019
stužková HERALDS
29.10.2019
30 rokov Novembra oslava, pochod, Tržnica
30.10 - 31.10.2019
jesenné prázdniny
00.11.2019
__________NOVEMBER_________
01.11.2019
jesenné prázdniny
04.11.2019
15.00 MZ 1.stupeň
05.11.2019
KN odovzdanie príspevkov do zborníka za skupinu (definitívna verzia)
06.11.2019
DOD 1.ročník SZŠ
07.11.2019
1. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V
08.11.2019
Prednáška This is 21 Janko Cifra v Klube pre HL (NK) 3.,4.h predbežne
do 08.11.2019
Olympiáda Sj školské kolo
09.11 - 16.11.2019
projekt PEEP
do 11.11.2019
odovzdať písomné hodnotenie projektov ABCDS (+% do eŽK)
11.11.2019
1. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V