Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         22.08.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 2.K (2.K -> Inf3) Alžbeta Nosková G->Inf Agáta Rarogiewiczová
3 9.D (9.D -> 4.P) Alžbeta Nosková G->Ch Jana Šmahovská
4 1.A Alžbeta Nosková G Daniel Pollák
4 1.A Alžbeta Nosková G->Aj Anna Cifrová
5 8.G Alžbeta Nosková G Mária Smreková

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár