Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         21.06.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

1.hod. - trieda Zingers zostane v triede, budú mať dotazník- supervízia EvaD
1.-3.hod.- rozlučka v jedalni s 9.C,D, S

1.-6.hod. -Anika+ Team- sutaž v KD Vajnory
8.00-10:00 - náhr.testy v študovni, dozor podla rozvrhu

13.00 - klasifik. konferencia ISCED1
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 7.J Nyall Frye Aj Michal Torma
3 Z (1.A) Nyall Frye Aj Ewa Marková

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár