Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         16.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.- 4.hod. - Príjmačky, pomocníci z triedy V

po 2.hod. - MiroH , Vilo K- expedícia -DofE

5.hod.- Heralds TH + KatkaK (presun zo 6.hod) v H
6.hod. -Heralds Nj Jožko, Danka (presun z 5.hod) v H, v 110
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
2 3.T (Hud) Anna Maňáková HV Ľuboš Zaťko
2 U (EI) Alžbeta Kadlečíková SJ->Aj Nyall Frye supl.
3 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
3 7.J Alžbeta Kadlečíková SJ Viera Chytilová
4 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
4 V (EI) Alžbeta Kadlečíková D->Aj Nyall Frye
5 Z (Z -> tv.1) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Drahoslava Rapantová dievčatá
5 Z (Z -> tv.2) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Štefan Lomnitzer chlapci
6 3.T Anna Maňáková .Dram krúžok Simona Stanová
9 4.P, 3.T, 2.W, 1.R Viliam Kerekeš .flor Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

Alžbeta Kadlečíková, Dagmar Môťovská, Lukáš Petrík, Zuzana Jankovičová, Ľubica Joštová,

Obed dnes

Polievka:
1.
2.
3.
4.
5.

Kalendár

20.05 - 24.05.2019
akademický týždeň
od 27.05.2019
maturity 2. termín
od 28.05.2019
záverečné testy – KNAB
31.05.2019
Deň detí - ISCED2
00.06.2019
__________JÚN______________
03.06 - 14.06.2019
záverečné testy – HLKNAB
do 07.06.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.C,9.D,S,8.G,U
10.06.2019
2. štvrťročný test SJ – 9.C,9.D,S,8.G,U
13.06.2019
2. štvrťročný test M – 9.C,9.D,S,8.G,U
15.06 - 23.06.2019
Írsko Dún Laoghaire Dublin V - jazykový pobyt
19.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED2
20.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED3
21.06.2019
klasifikačná konferencia ISCED1