Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Suplovanie         16.05.2019

:v poradí hodín: :pre učiteľov:

Zmeny:
1.- 4.hod. - Príjmačky, pomocníci z triedy V

po 2.hod. - MiroH , Vilo K- expedícia -DofE

5.hod.- Heralds TH + KatkaK (presun zo 6.hod) v H
6.hod. -Heralds Nj Jožko, Danka (presun z 5.hod) v H, v 110
hodina  trieda učiteľ  predmet   suplujúci  poznámka
1 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
2 3.T (Hud) Anna Maňáková HV Ľuboš Zaťko
2 U (EI) Alžbeta Kadlečíková SJ->Aj Nyall Frye supl.
3 3.T Anna Maňáková M Simona Stanová
3 7.J Alžbeta Kadlečíková SJ Viera Chytilová
4 3.T Anna Maňáková SJ Silvia Štěpánková
4 V (EI) Alžbeta Kadlečíková D->Aj Nyall Frye
5 Z (Z -> tv.1) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Drahoslava Rapantová dievčatá
5 Z (Z -> tv.2) Alžbeta Kadlečíková SJ->TV Štefan Lomnitzer chlapci
6 3.T Anna Maňáková .Dram krúžok Simona Stanová
9 4.P, 3.T, 2.W, 1.R Viliam Kerekeš .flor Odpadlo

>>

Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

01.06 - 16.06.2020
záverečné testy – KNABCDS
01.06.2020
Deň detí – ISCED2 - zrušené
do 07.06.2020
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) Sj, M – 9.G,U,8.J,V
11.06.2020
2. štvrťročný test M – 9.G,U,8.J,V - zrušené
15.06.2020
2. štvrťročný test SJ – 9.G,U,8.J,V - zrušené
18.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED2
19.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED3
20.06 - 28.06.2020
Gallway Z - posunuté na jeseň
20.06 - 28.06.2020
Dublin Írsko M - posunuté na jeseň
22.06.2020
klasifikačná konferencia ISCED1
24.06 - 26.06.2020
výlety - zrušené
30.06.2020
vysvedčenie