Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

Termín podania prihlášky je 15. máj 2020 na 8-ročné aj 4-ročné štúdium

Kritériá prijímania na 4-ročné štúdium nájdete tu.Prijímacie skúšky 8-ročné štúdium

V školskom roku 2020/2021 otvárame jednu prímu 8-ročného štúdia s počtom žiakov 28 a jednu triedu 1. ročníka 4-ročného štúdia s počtom žiakov 28.

Prihlášky
Naša škola akceptuje prihlášku len na originálnom tlačive Prihláška na strednú školu, ktorú zašle základná škola.
Rodičia však od nás dostanú všetky informácie priamo na email, ak vyplnia a zašlú scan dodatku k prihláške - tlačivo Príloha 1 k prihláške tlačivo je tu – kliknite.

Scan vyplnenej Prílohy 1 k prihláške (posiela rodič) zašlite čo najskôr na adresu info (zavináč) 1sg.sk.

Prihlášku (posiela ZŠ) je potrebné zaslať na adresu:
1. súkromné gymnázium v Bratislave
Bajkalská 20
821 08 Bratislava

Všetky informácie o 8-ročnom štúdiu a podmienkach prijatia nájdete tu.
Zadania prijímacích skúšok pre 8-ročné štúdium nájdete tu.Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár