Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

slávnostný prejav k otvoreniu nového školského roku

V prvý školský deň prinášame príhovor riaditeľky školy Dany Jančinovej k otvoreniu nového školského roku.

Vážení rodičia, milí kolegovia a milí žiaci, srdečne vás vítam v novom školskom roku 2019/ 2020.
Po krásnom lete dnes začíname školský rok plní energie. Aj my, učitelia a pracovníci školy, sme si oddýchli, ale využili sme prázdniny aj na prípravu tohto školského roku. Ešte pred letom sme vybudovali letnú triedu a altánok na školskom dvore, počas leta sme zrekonštruovali ďalšie priestory. Čas sme venovali aj svojmu ďalšiemu vzdelávaniu a odbornému rastu.
Verím, že opäť dokážeme vzbudiť záujem žiakov a študentov o vyučovanie a pripravené aktivity a že naši žiaci a študenti budú rovnako úspešní ako v minulom školskom roku.
Vo vzdelávacej oblasti sme hrdí na naše výsledky v celoslovenských testovaniach.

Piataci z triedy Owls dosiahli v Testovaní 5 takéto výsledky:
v slovenskom jazyku a literatúre takmer 90 %, zatiaľ čo celoslovenská priemerná úspešnosť bola 58 %,
v matematike takmer 87 %, zatiaľ čo celoslovenská priemerná úspešnosť bola 59 %.

Deviataci z tried Crickets a Dots v Testovaní 9 v slovenskom jazyku a literatúre predstihli 97,9 % testovaných žiakov a v matematike 99,3 % testovaných žiakov, čím sa v matematike umiestnili na 1. mieste medzi všetkými základnými školami na Slovensku.

Testovania 9 sa zúčastnila aj kvarta Sparks, ktorá mala výsledky veľmi podobné ako naši deviataci: v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli Sparks percentil 98,9 a v matematike 98,7.

Naši maturanti tried Elks a Idols tiež fantasticky zabojovali:
v slovenskom jazyku a literatúre mali priemerný percentil 98,6 – čo znamenalo 8. miesto na Slovensku, v matematike mali priemerný percentil 97,4 – čo bolo 3. miesto na Slovensku, v anglickom jazyku na úrovni B2 mali priemerný percentil 99,1 – čo bolo 2. miesto na Slovensku.

Výsledky sú to perfektné, naši žiaci potvrdzujú svoju motiváciu a talent aj ďalšími úžasnými výkonmi v súťažiach, či už individuálnych, alebo tímových. Z výsledkov spomeniem len niektoré, trieda 3. Team vyhrala celoslovenskú súťaž Supertrieda, 1. miesto na Slovensku získal náš tím v Turnaji mladých fyzikov, pričom náš kapitán maturant Samuel Plesník viedol aj slovenskú reprezentáciu, víťazstvo dosiahol maturant Filip Varhaník v súťaži v programovaní PythonCup a tím z triedy 8. Gems vyhral Logickú olympiádu a súťaž Lomihlav.

Naše deti aj aktívne športujú, máme výborné tímy futbalistov, futsalistov, hokejbalistov, ale aj špičkových športovcov v atletike, jiu-jitsu, lyžovaní či tenise.

Filozofiou našej školy je však pomôcť deťom vyrásť vo všetkých oblastiach, záleží nám aj na rozvoji ich osobnosti a ich zmyslu pre občiansku spoločnosť. Venujeme sa preto aj aktivitám v oblasti medzinárodných projektov, ekológie či dobročinnosti. A sú to často práve aktívni študenti, ktorí sú lídrami a prichádzajú s vlastnými nápadmi.

Čoraz viac študentov sa zapája do programu osobnostného rozvoja Cena vojvodu z Edinburghu. Ide o cenu, ktorú môže získať mladý človek po mnohomesačnom úsilí, v prípade zlatého ocenenia trvá získanie ceny 18 mesiacov. V tomto období rozvíja svoj talent, venuje sa športu, dobrovoľníckej činnosti, absolvuje niekoľkodennú dobrodružnú expedíciu a rezidenčný projekt. Vo všetkých týchto oblastiach si nastavujú svoje vlastné ciele. Práve o týždeň nás čaká veľká slávnosť pre 31 našich študentov, ktorí získali Cenu vojvodu z Edinburghu v minulom školskom roku. 29 študentov získalo bronzové ocenenie, striebro získala septimánka Olívia Kreutzová a zlato žiak 3. ročníka Adam Novoroľník.

V novembri privítame v rámci medzinárodného projektu Pan European Exchange Programme študentov a učiteľov z Atén, Bukurešti a Helsínk, ktorí budú bývať v rodinách našich študentov a spolu budú pracovať na projekte Reflections.

Rok 2019 je významný aj z hľadiska modernej histórie a my si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie viacerými aktivitami.

Vážení rodičia, milí kolegovia a študenti, verím, že sa budeme všetci spoločne podieľať na živote školy a zažijeme spolu veľa úspešných a príjemných dní.

fotogaléria k tomuto článku:


2019_otvorenie_sk_roka_001.jpg2019_otvorenie_sk_roka_002.jpg2019_otvorenie_sk_roka_003.jpg2019_otvorenie_sk_roka_004.jpg2019_otvorenie_sk_roka_005.jpg2019_otvorenie_sk_roka_006.jpg2019_otvorenie_sk_roka_007.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_008.jpg2019_otvorenie_sk_roka_009.jpg2019_otvorenie_sk_roka_010.jpg2019_otvorenie_sk_roka_011.jpg2019_otvorenie_sk_roka_012.jpg2019_otvorenie_sk_roka_013.jpg2019_otvorenie_sk_roka_014.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_015.jpg2019_otvorenie_sk_roka_016.jpg2019_otvorenie_sk_roka_017.jpg2019_otvorenie_sk_roka_018.jpg2019_otvorenie_sk_roka_019.jpg2019_otvorenie_sk_roka_020.jpg2019_otvorenie_sk_roka_021.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_022.jpg2019_otvorenie_sk_roka_023.jpg2019_otvorenie_sk_roka_024.jpg2019_otvorenie_sk_roka_025.jpg2019_otvorenie_sk_roka_026.jpg2019_otvorenie_sk_roka_027.jpg2019_otvorenie_sk_roka_028.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_029.jpg2019_otvorenie_sk_roka_030.jpgDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár