Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

slávnostný prejav k otvoreniu nového školského roku

V prvý školský deň prinášame príhovor riaditeľky školy Dany Jančinovej k otvoreniu nového školského roku.

Vážení rodičia, milí kolegovia a milí žiaci, srdečne vás vítam v novom školskom roku 2019/ 2020.
Po krásnom lete dnes začíname školský rok plní energie. Aj my, učitelia a pracovníci školy, sme si oddýchli, ale využili sme prázdniny aj na prípravu tohto školského roku. Ešte pred letom sme vybudovali letnú triedu a altánok na školskom dvore, počas leta sme zrekonštruovali ďalšie priestory. Čas sme venovali aj svojmu ďalšiemu vzdelávaniu a odbornému rastu.
Verím, že opäť dokážeme vzbudiť záujem žiakov a študentov o vyučovanie a pripravené aktivity a že naši žiaci a študenti budú rovnako úspešní ako v minulom školskom roku.
Vo vzdelávacej oblasti sme hrdí na naše výsledky v celoslovenských testovaniach.

Piataci z triedy Owls dosiahli v Testovaní 5 takéto výsledky:
v slovenskom jazyku a literatúre takmer 90 %, zatiaľ čo celoslovenská priemerná úspešnosť bola 58 %,
v matematike takmer 87 %, zatiaľ čo celoslovenská priemerná úspešnosť bola 59 %.

Deviataci z tried Crickets a Dots v Testovaní 9 v slovenskom jazyku a literatúre predstihli 97,9 % testovaných žiakov a v matematike 99,3 % testovaných žiakov, čím sa v matematike umiestnili na 1. mieste medzi všetkými základnými školami na Slovensku.

Testovania 9 sa zúčastnila aj kvarta Sparks, ktorá mala výsledky veľmi podobné ako naši deviataci: v slovenskom jazyku a literatúre dosiahli Sparks percentil 98,9 a v matematike 98,7.

Naši maturanti tried Elks a Idols tiež fantasticky zabojovali:
v slovenskom jazyku a literatúre mali priemerný percentil 98,6 – čo znamenalo 8. miesto na Slovensku, v matematike mali priemerný percentil 97,4 – čo bolo 3. miesto na Slovensku, v anglickom jazyku na úrovni B2 mali priemerný percentil 99,1 – čo bolo 2. miesto na Slovensku.

Výsledky sú to perfektné, naši žiaci potvrdzujú svoju motiváciu a talent aj ďalšími úžasnými výkonmi v súťažiach, či už individuálnych, alebo tímových. Z výsledkov spomeniem len niektoré, trieda 3. Team vyhrala celoslovenskú súťaž Supertrieda, 1. miesto na Slovensku získal náš tím v Turnaji mladých fyzikov, pričom náš kapitán maturant Samuel Plesník viedol aj slovenskú reprezentáciu, víťazstvo dosiahol maturant Filip Varhaník v súťaži v programovaní PythonCup a tím z triedy 8. Gems vyhral Logickú olympiádu a súťaž Lomihlav.

Naše deti aj aktívne športujú, máme výborné tímy futbalistov, futsalistov, hokejbalistov, ale aj špičkových športovcov v atletike, jiu-jitsu, lyžovaní či tenise.

Filozofiou našej školy je však pomôcť deťom vyrásť vo všetkých oblastiach, záleží nám aj na rozvoji ich osobnosti a ich zmyslu pre občiansku spoločnosť. Venujeme sa preto aj aktivitám v oblasti medzinárodných projektov, ekológie či dobročinnosti. A sú to často práve aktívni študenti, ktorí sú lídrami a prichádzajú s vlastnými nápadmi.

Čoraz viac študentov sa zapája do programu osobnostného rozvoja Cena vojvodu z Edinburghu. Ide o cenu, ktorú môže získať mladý človek po mnohomesačnom úsilí, v prípade zlatého ocenenia trvá získanie ceny 18 mesiacov. V tomto období rozvíja svoj talent, venuje sa športu, dobrovoľníckej činnosti, absolvuje niekoľkodennú dobrodružnú expedíciu a rezidenčný projekt. Vo všetkých týchto oblastiach si nastavujú svoje vlastné ciele. Práve o týždeň nás čaká veľká slávnosť pre 31 našich študentov, ktorí získali Cenu vojvodu z Edinburghu v minulom školskom roku. 29 študentov získalo bronzové ocenenie, striebro získala septimánka Olívia Kreutzová a zlato žiak 3. ročníka Adam Novák.

V novembri privítame v rámci medzinárodného projektu Pan European Exchange Programme študentov a učiteľov z Atén, Bukurešti a Helsínk, ktorí budú bývať v rodinách našich študentov a spolu budú pracovať na projekte Reflections.

Rok 2019 je významný aj z hľadiska modernej histórie a my si pripomenieme 30. výročie Nežnej revolúcie viacerými aktivitami.

Vážení rodičia, milí kolegovia a študenti, verím, že sa budeme všetci spoločne podieľať na živote školy a zažijeme spolu veľa úspešných a príjemných dní.

fotogaléria k tomuto článku:


2019_otvorenie_sk_roka_001.jpg2019_otvorenie_sk_roka_002.jpg2019_otvorenie_sk_roka_003.jpg2019_otvorenie_sk_roka_004.jpg2019_otvorenie_sk_roka_005.jpg2019_otvorenie_sk_roka_006.jpg2019_otvorenie_sk_roka_007.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_008.jpg2019_otvorenie_sk_roka_009.jpg2019_otvorenie_sk_roka_010.jpg2019_otvorenie_sk_roka_011.jpg2019_otvorenie_sk_roka_012.jpg2019_otvorenie_sk_roka_013.jpg2019_otvorenie_sk_roka_014.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_015.jpg2019_otvorenie_sk_roka_016.jpg2019_otvorenie_sk_roka_017.jpg2019_otvorenie_sk_roka_018.jpg2019_otvorenie_sk_roka_019.jpg2019_otvorenie_sk_roka_020.jpg2019_otvorenie_sk_roka_021.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_022.jpg2019_otvorenie_sk_roka_023.jpg2019_otvorenie_sk_roka_024.jpg2019_otvorenie_sk_roka_025.jpg2019_otvorenie_sk_roka_026.jpg2019_otvorenie_sk_roka_027.jpg2019_otvorenie_sk_roka_028.jpg
2019_otvorenie_sk_roka_029.jpg2019_otvorenie_sk_roka_030.jpgDnes sa supluje za:

Ewa Marková, Ján Žabka, Lucia Ortutayová, Viera Chytilová, Viera Dršková, Zuzana Jankovičová, Ľubica Joštová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé