Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

goetheho pamätník

Je už našou tradíciou, že v máji organizujeme školskú recitátorskú súťaž s názvom Goetheho pamätník. V jej školskom kole sa stretlo 26 najlepších recitátorov v nemeckom jazyku z jednotlivých tried.

Videli a počuli sme výborne pripravených žiakov s viacerými originálnymi recitačnými výkonmi, a tak určenie poradia nebolo pre vyučujúcich ako členov poroty jednoduchou záležitosťou.
Uvádzame poradie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách.

1. KATEGÓRIA:
1. miesto – Matúš Vráb (Voices)
2. miesto – Kristián Kandera (Voices)
3. miesto – Lukáš Takáč (Voices)

2. KATEGÓRIA:
1. miesto – David Brázda (Upgrades)
2. miesto – Adam Vyrúbal (Jays)
3. miesto – Gabriel Beňo (Upgrades)

3. KATEGÓRIA:
1. miesto – Zina Melicherčíková (Gems)
2. miesto – Rebeka Kubíková (Gems)
3. miesto – Matúš Jonaštík (Gems)

4. KATEGÓRIA:
1. miesto – Lucia Palkociová (Dots)
2. miesto – Lucia Ličáková (Dots) a Frederika Kotianová (Crickets)
3. miesto – Martin Cimra (Dots)

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony.

fotogaléria k tomuto článku:


2019_goetheho_pamatnik_001.jpg2019_goetheho_pamatnik_002.jpg2019_goetheho_pamatnik_003.jpg2019_goetheho_pamatnik_004.jpg2019_goetheho_pamatnik_005.jpg2019_goetheho_pamatnik_006.jpg2019_goetheho_pamatnik_007.jpgDnes sa supluje za:

Ewa Marková, Ján Žabka, Lucia Ortutayová, Viera Chytilová, Viera Dršková, Zuzana Jankovičová, Ľubica Joštová,

Kalendár

od 19.09.2019
plávanie 1.E, 2.R, plávanie O, korčuľovanie PFOZ
20.09.2019
12. ročník futsalového turnaja
23.09.2019
1. stretnutie záujemcov o DofE
23.09.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
23.09 - 27.09.2019
ŠvP Zaježová 4.T
25.09.2019
Župný športový deň
do 27.09.2019
odovzdanie podkladov projektov konzultantom – KNABCDS
do 27.09.2019
triedni a konzultanti projektov KNABCDS odovzdajú zoznam projektov
28.09 - 04.10.2019
Expedícia Slovensko GU
do 30.09.2019
podanie maturitnej prihlášky
00.10.2019
__________OKTÓBER__________
02.10.2019
Nezábudky 1.C, 1.D,S
07.10.2019
15.00 MZ 1.stupeň
08.10.2019
Stretnutie ALUMNI v klube 1SG
do 09.10.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
do 11.10.2019
1. priebežné testy – HLKNABCDS
14.10.2019
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV ISCED2,3
15.10.2019
STRETNUTIE S RODIČMI: 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,5.P,8.J,9.G,F,O,Z,M,V,U + projekt SJ: F (pódium), Aj: M (pódium), Aj: V (štud.)
do 17.10.2019
ABCDS odovzdať projekty + resumé