Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

goetheho pamätník

Je už našou tradíciou, že v máji organizujeme školskú recitátorskú súťaž s názvom Goetheho pamätník. V jej školskom kole sa stretlo 26 najlepších recitátorov v nemeckom jazyku z jednotlivých tried.

Videli a počuli sme výborne pripravených žiakov s viacerými originálnymi recitačnými výkonmi, a tak určenie poradia nebolo pre vyučujúcich ako členov poroty jednoduchou záležitosťou.
Uvádzame poradie na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách.

1. KATEGÓRIA:
1. miesto – Matúš Vráb (Voices)
2. miesto – Kristián Kandera (Voices)
3. miesto – Lukáš Takáč (Voices)

2. KATEGÓRIA:
1. miesto – David Brázda (Upgrades)
2. miesto – Adam Vyrúbal (Jays)
3. miesto – Gabriel Beňo (Upgrades)

3. KATEGÓRIA:
1. miesto – Zina Melicherčíková (Gems)
2. miesto – Rebeka Kubíková (Gems)
3. miesto – Matúš Jonaštík (Gems)

4. KATEGÓRIA:
1. miesto – Lucia Palkociová (Dots)
2. miesto – Lucia Ličáková (Dots) a Frederika Kotianová (Crickets)
3. miesto – Martin Cimra (Dots)

Víťazom blahoželáme a všetkým účastníkom ďakujeme za predvedené výkony.

fotogaléria k tomuto článku:


2019_goetheho_pamatnik_001.jpg2019_goetheho_pamatnik_002.jpg2019_goetheho_pamatnik_003.jpg2019_goetheho_pamatnik_004.jpg2019_goetheho_pamatnik_005.jpg2019_goetheho_pamatnik_006.jpg2019_goetheho_pamatnik_007.jpgDnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

22.11.2019
stužková LEGENDS, školenie učiteľov, riaditeľské voľno pre študentov
do 27.11.2019
pripraviť pozvánky na rodičko
28.11.2019
školské kolo Shakespearov pamätník
do 29.11.2019
2. priebežné testy – HLKNABCDS
00.12.2019
__________DECEMBER_________
03.12.2019
STRETNUTIE S RODIČMI 4.H,L,3.K,N,2.A,B,1.C,1.D,S,8.J,F,O,Z,M,V,U + Aj: Z - pódium, Aj: O - pódium
04.12.2019
DOD 1.ročník SZŠ
od 04.12.2019
záverečné skúšky – HLKNABCDS
05.12.2019
Shakespearov pamätník
do 09.12.2019
cez eŽK – uzavretie priebežnej klasifikácie (+15 %) HLKNABCDS
od 09.12.2019
záverečné testy – HLKN
13.12.2019
Vianočná akadémia
od 17.12.2019
záverečné testy – ABCDS
20.12.2019
Vianočný turnaj – veľké G, vianočné besiedky – maléG, 2st.SZŠ