Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20, 821 08 Bratislava, 02/50204611, info(zavináč)1sg.sk
Najnovšie na stránke
Všeobecné informácie
Študenti
Učitelia

podpora zvierat v zoo - trieda owls si adoptovala sovu

Táto doba nám prináša nápady na rôzne aktivity, na ktoré by sme bez korony ani nepomysleli. Jednou z nich je možnosť adoptovať si zviera v ZOO.

Je známe, že niektoré zvieratá v ZOO čelia vo voľnej prírode veľkému nebezpečenstvu až vyhynutiu, avšak nie všetky zvieratá môžu žiť v ZOO, nakoľko je to finančne veľmi náročné. Potom, ako naša triedna učiteľka Eva v triede Owls navrhla, či by sme týmto zvieratám finančne pomáhali, všetci súhlasili. Keďže sa naša trieda volá Owls – po slovensky sovy, rozhodli sme sa adoptovať si sovu.
Ako vlastne peňažne podporujeme sovu, belaňu tundrovú, v ZOO Bratislava? Tak, že prispievame na jej potravu, avšak je možné prispievať aj na kŕmnu dávku, rekonštrukciu chovného zariadenia, ale aj na iné. Ak sa podmienky pre jej život vo voľnej prírode nezmenia, tento druh sov bude stále čeliť veľkému nebezpečenstvu vyhynutia v strednodobom období.
Liana Pavlíková, trieda Owls
Chcete aj vy pomáhať zvieratám?
Viac informácií o zvieratách, na ktoré sa dá finančne prispievať, nájdete tu: http://www.zoobratislava.sk/zvierata-v-zoo/lexikon-zvierat

fotogaléria k tomuto článku:Dnes sa supluje za:

dnes sa nesupluje

Kalendár

15.04.2021
1. štvrťročný test M – 9.J,V,Z,M
19.04.2021
1. štvrťročný test Sj – 9.J,V,Z,M
19.04.2021
15.00 STRETNUTIE UČITEĽOV
21.04.2021
Zápis prvákov - online
do 23.04.2021
Goetheho pamätník ISCED2
26.04.2021
15.00 MZ SZŠ 1.stupeň, 15.00 STRETNUTIE TRIEDNYCH ISCED 2
00.05.2021
__________MÁJ______________
03.05.2021
PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 4.5.2021)
od 03.05.2021
záverečné skúšky – ABCDSGU
do 06.05.2021
záverečné testy NK
06.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 1.I, 2.E, 3.R, 4.W
06.05.2021
klasifikačná konferencia NK
do 07.05.2021
2. priebežné testy – ABCDSGU
do 07.05.2021
pripraviť pozvánky na rodičko
10.05.2021
PRIJÍMAČKY 8ročné, 4ročné (podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.5.2021)
11.05.2021
STRETNUTIE S RODIČMI 3.A,B,2.C,2.D,S,1.G,U,5.T,6.P,9.J,H,F,O,Z,M,V
14.05.2021
rozlúčka s NK