obrázek

Home

Vývoj zbraní

Riadené strely

Balistika

Chemické a biologické zbrane

Download

ZBRANE

Úvod

Vybrali sme si túto tému, pretože je to podľa nášho názoru aktuálna a zaujímavá téma. Najprv si povieme niečo o histórii zbraní a ich vývoji. Riadené strely sú v súčasnosti veľmi využívaným typom zbraní, nielen v letectve. Preto si vysvetlíme si princíp ich fungovania a vysvetlíme si tiež čo je to čierne teleso. V ďalšej časti si povieme o chemických a biologických zbraniach. Zbrane hromadného ničenia sú určite jedna z najväčších hrozieb pre ľudstvo. Bude preto veľmi užitočné, keď sa aj o nich dozvieme niečo viac. Povieme si o ich účinkoch, zložení a využití a v neposlednom rade aj o ochrane proti nim. Na záver sa budeme zaoberať letom strely z pušky, alebo inej strelnej zbrane. Z fyzikálneho hľadiska si tento dej rozoberieme a vysvetlíme si aké sily pôsobia na letiaci projektil. Ďakujeme našim konzultantom Danovi Pollákovi, Dušanovi Bejdovi, Františkovi Kubincovi a Jakubovi Pastierovi za pomoc pri zostavovaní nášho tohtoročného projektu a prajeme príjemné čítanie...


dESIGN majro 2005