Banner
Hlavná stránka Kultúra Multikulturalizmus Viedeň Dotazník
Kolonizácie Dekolonizácie  Záver Resumé Zdroje

Kultúra
(z latinského cultura, čo znamená "pestovať") je spravidla definovaná ako súbor vzťahov, zvykov, inštitúcií, umenia a iných čŕt, ktoré charakterizujú spoločnosť alebo sociálnu skupinu. Je časťou sociálnych vzťahov spoločnosti a stojí na rovnakej úrovni ako politický, právny a ekonomický systém. Kultúra je určitý spôsob života, ktorý pomáha ľuďom prežiť z jedného dňa na druhý(udáva životu smer, zabraňuje chaosu a nedorozumeniam) a spoločnosti umožňuje pretrvať z jednej generácie na druhú. V európskych spoločnostiach nie je obvyklé jesť napríklad psov. Pes má u nás iné postavenie ako kurčatá alebo kravy, ktoré sa stali súčasťou nášho jedálneho lístka. Sú kultúry, ktorých súčasťou je normálne jesť psov alebo mačky. Z toho vyplýva, že to čo je považované za normálne a obvyklé v jednej kultúre, nemusí byť normálne pre inú kultúru.

Rozlišuje sa niekoľko základných rozdelení kultúry:
 1. Kultúra ako civilizácia (napr. kultúra starovekého Ríma )
 2. Kultúra ako svetonázor (napr. romantizmus )
 3. Kultúra ako súbor hodnôt, noriem a artefaktov (napr. kultúra starých Slovanov)
 4. Kultúra ako model pre ustálené činnosti a ich produkty (napr. kultúra amerických teenegerov )

Iné rozdelenie kultúry na:

 • Materiálne produkty
 • Duchovné názory, hodnoty...

Socilógovia rozlišujú:

 • majoritnú kultúru (dominantnú kultúru)
 • subkultúry (stojace v opozícii voči hlavnej kultúre, počtom ale nevýrazné)

Rôzne kultúry sa líšia tým, v čo ľudia veria, aké významy a hodnoty uprednostňujú, ako vyjadrujú svoje predstavy a pocity, aké symboly a znaky používajú aké diela a inštitúcie vytvárajú, aké činnosti a formálne rituály sú súčasťou ich života.

Znaky kultúry

 • Nástroje na vyjadrenie napr. jazyk, obraz, hudba.
 • Hodnoty, ktoré ľudia vyznávajú
 • Normy, ktoré ľudia dodržiavajú, aby žili pokojne a bezpečne
 • Diela, v ktorých ľudia vyjadrujú svoje predstavy, city, pohľady na svet
 • Činnosti, správanie, rituály
 • Osobité spôsoby vyjadrenia vlastných predstáv o svete
sambaskotilordiSR